Penetration testing (pentesting) predstavlja ispitivanje slabosti i ranjivosti aplikacija, prije svega web aplikacije.

Najčešće greške koje sam pronalazio između ostalih su:

SQLi (SQL injekcija) XSS (Cross Site Scripting) LFI/RFI (Local File Inclusion/Remote File Inlusion) Greške u logici aplikacija Greške u pristupnim kontrolama i sesijama Greške u enkripciji i dekripciji

Ne dopustite da vas hakiraju! Za više detalja slobodno me kontaktirajte.