24. septembar, 2016. Omer Ramić Alati & projekti

Skripta IP-Obfuscator služi da prikrije IP adresu. Skripta čitljivu IPv4 adresu konvertuje u obfuskovani (skriveni) ekvivalentni oblik IP adrese.

URL, IP adresa, obfuskacija