<
16. septembar, 2018. Obrazovanje

Prva škola u Zenici, a vjerovatno i u BiH koja je potpuno prešla na open source softver za potrebe nastave. Prednosti korištenja open source softvera.

linuks, besplatni softver
3. februar, 2018. Omer Ramić Alati & projekti

WEB primjer enkodera Morzeove abecede. Materijal koji vam je potreban u ovom primjeru je Arduino set i malo poznavanja Django/Python i C++ kodiranja.

morzeov kod, arduino, django
27. novembar, 2017. Omer Ramić Alati & projekti

Skripta IP-Deobfuscator se koristi kako bi skrivenu/obfuskovanu IP adresu vratili u čitljivu IPv4 adresu. Oblik IPv4 adrese je svima poznat.

URL, IP adresa, deobfuskacija
2. juni, 2017. Omer Ramić Obrazovanje

Algoritmi sortiranja i analiza efikasnosti algoritama za sortiranje upoređivanjem vremena potrebnog za sortiranje liste od 7000 elemenata.

algoritam, sortiranje, python
21. april, 2017. Omer Ramić Alati & projekti

Izrada GPS/GPRS tracker sistema, servera i aplikacije. Server prima podatke putem TCP protokola, a aplikacija ih prikazuje na mapi krajnjem korisniku.

GPS, GPRS, TCP, UDP, praćenje
1/3