27. novembar, 2017. Omer Ramić Alati & projekti

Termin obfuskacija predstavlja otežavanje čitanja ili prepoznavanja određenog obrasca.

Više o terminu obfuskacija pročitajte ovdje: Enkripcija vs kodiranje vs hešing vs obfuskacija

Da bi ono što je skriveno/obfuskovano lakše razumjeli i približili drugima koristi se termin deobfuskacija.

Primjer upotrebe deobfuskacije
Ukoliko kao administrator ili stručnjak za sajber sigurnost imate priliku da radite sa sajber napadima, eksploitima i zahtjevima koji koriste skrivenu/obfuskovanu vrijednost IP adrese (IPv4) (najbolji primjer bi bio fišing/pecanje) ova skripta je sasvim sigurno neizostavan dio vašeg arsenala alata.

Većina ljudi nije upoznata da se IP adrese (IPv4) mogu koristiti u višestrukom obliku.

Primjeri obfuskovanih IP adresa za IPv4 216.58.212.36 bi bili:
3627734052
00000000330.0000000072.00000000324.0000000044
0xd8.0x3a.0xd4.36
0330.3855396 i td.

Korištenje skripte je vrlo jednostavno, možete je vrlo lako proširiti za deobfuskaciju čitave liste obfuskovanih IP adresa ili je koristiti pojedinačno na svakoj obfuskovanoj IP adresi.

Više o tome kako možete IP adresu sakriti/obfuskovati njenim ekvivalentom možete pročitati ovdje:
Prikrivanje/obfuskacija čitljive IP adrese obfuskovanim ekvivalentom

Upotreba skripte za deobfuskaciju IPv4 je jednostavna, učitajte vrijednost IP adrese koju želite vratiti u originalni oblik na sljedeći način:
./IP-Deobfuscator.py --ip 0330.0x3a.54308

Link do skripte na GitHub-u

Deobfuskacija IP adrese - korištenje