<
3. februar, 2018. Omer Ramić Alati & projekti

WEB primjer enkodera Morzeove abecede. Materijal koji vam je potreban u ovom primjeru je Arduino set i malo poznavanja Django/Python i C++ kodiranja.

morzeov kod, arduino, django
27. novembar, 2017. Omer Ramić Alati & projekti

Skripta IP-Deobfuscator se koristi kako bi skrivenu/obfuskovanu IP adresu vratili u čitljivu IPv4 adresu. Oblik IPv4 adrese je svima poznat.

URL, IP adresa, deobfuskacija
21. april, 2017. Omer Ramić Alati & projekti

Izrada GPS/GPRS tracker sistema, servera i aplikacije. Server prima podatke putem TCP protokola, a aplikacija ih prikazuje na mapi krajnjem korisniku.

GPS, GPRS, TCP, UDP, praćenje
2. oktobar, 2016. Omer Ramić Alati & projekti

Svrha 'login page finder' skripte je da pronađete/locirate stranicu koja potencijalno sadrži formu za prijavu na web portal unosom akreditacije.

prijava, forma, admin
24. septembar, 2016. Omer Ramić Alati & projekti

Skripta IP-Obfuscator služi da prikrije IP adresu. Skripta čitljivu IPv4 adresu konvertuje u obfuskovani (skriveni) ekvivalentni oblik IP adrese.

URL, IP adresa, obfuskacija