3. februar, 2018. Omer Ramić Alati & projekti

UVOD
Danas postoje ogromne mogućnosti kako za djecu tako i za odrasle kada se radi o kreativnosti. Uz 3D štampače možemo napraviti bilo kakav predmet, bilo kojeg oblika. Ugradimo li u izradu malo naše kreativnosti, znanja i predanosti možemo napraviti gotovo šta god da poželimo. Jedino ograničenje je naša mašta. Želite li sami izraditi svoj dron, zašto ne? Alarmni sistem, zašto ne?

Danas ću pokazati jedan primjer potpuno funkcionalnog enkodera za morzeovu abecedu. Morzeov enkoder može slati vizuelnu poruku (led dioda) ili zvučnu (buzzer/piezo zvučnik), ovisno o potrebi. Ovaj primjer radi samo sa vizuelnim signalima. Moram napomenuti da ovaj primjer radi isključivo sa znakovima engleskog alfabeta (ASCII), ali koji se vrlo lako može proširiti sa svim znakovima koje želite da dodate. Nakon što unesete poruku u WEB formu računar će enkodirati vašu poruku i proslijediti je Arduinu na izvršavanje.

 

MATERIJAL (Arduino set)

 • Breadboard (ploča za spajanje)
 • Arduino pločica
 • Otpornik 220 Ω
 • LED dioda
 • Žice za spajanje

POTREBNI SOFTVER

Pravila Morzeove abecede

Da bi se razlikovala tačka od crtice u Morzeovoj abecedi postoje vremenska pravila.

 1. Dužina tačke je 1 vremenska dužina.
 2. Crtica je 3 vremenske dužine.
 3. Vrijeme između simbola (tački i crtica) za isto slovo je 1 vremenska dužina.
 4. Vrijeme između slova jedne riječi je 3 vremenske dužine.
 5. Vrijeme između riječi u rečenici je 7 vremenskih dužina.

Završeno elektronsko kolo izgleda ovako. Isto je kao i za jednostavni Blink primjer kojeg ste vjerovatno već spajali.
Šema spajanja Morzeovog enkodera pomoću Arduina

Nakon instaliranja potrebnog softvera na vaš računar možete krenuti sa izradom i kodiranjem vašeg projekta.

Kada kreirate svoju Django (za one koji ne znaju instalirati Django i podesiti settings.py neka prvo malo proguglaju) aplikaciju sav potreban kod za izradu možete naći na mom GitHub računu.

Link do koda: WEB based Morse Code Encoder made with Django and Arduino

Datoteke na GitHubu su organizovane prema strukturi Django aplikacije.

 • ArduinoCode.ino - Ova datoteka sadrži kod koji treba učitati na Arduino pločicu koristeći Arduino IDE softver
 • base.html - HTML kod WEB stranice koja sadrži formu gdje unosite poruku i koju vidite u svom pregledniku
 • style.css - CSS stilovi za HTML stranicu (organizacija i izgled elemenata stranice)
 • urls.py - Potrebni URL-ovi za funkcionisanje Django aplikacije (unutarnja struktura Django aplikacije)
 • views.py - Logika i enkodiranje poruke u Morzeov kod (kod koji se izvršava kada kliknete enter i proslijedite poruku vašoj Arduino pločici)